DANH SÁCH TRẬN ĐẤU
V.League 1
| 27/02 - 12:00

Than Quảng Ninh

VS

Topenland Bình Định

V.League 1
| 26/02 - 12:00

Hà Nội

VS

Dược Nam Hà Nam Định

V.League 1
| 17/01 - 06:00

Topenland Bình Định

VS

Sài Gòn

V.League 1
| 12/02 - 12:00

HAGL

VS

Sông Lam Nghệ An

V.League 1
| 19/01 - 07:15

Sài Gòn

VS

HAGL

V.League 1
| 21/01 - 06:00

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

VS

Than Quảng Ninh

V.League 1
| 13/01 - 12:00

SHB Đà Nẵng

VS

TP Hồ Chí Minh

V.League 1
| 09/01 - 07:15

Viettel

VS

Hải Phòng

V.League 1
| 10/01 - 06:00

Dược Nam Hà Nam Định

VS

Hà Nội

V.League 1
| 11/01 - 05:00

Sông Lam Nghệ An

VS

Topenland Bình Định